WSJ: Apple đang nói chuyện với Meta để tích hợp model AI vào iOS 18

2 nhiều tuần trước kia 11
)
Thông tin từ WSJ nói rằng Apple và Meta đang thảo luận việc hợp tác để tích hợp các model AI lên iOS 18. Việc này tương tự như cách mà hiện nay Apple đã làm với OpenAI trong việc tích hợp ChatGPT vào iOS 18 như một lựa chọn cho người dùng khi họ có nhu cầu truy vấn các vấn đề vượt quá khả năng của Apple Intelligence chạy trên máy.

Từ sự kiện WWDC đến giờ, OpenAI vẫn là đơn vị hợp tác duy nhất về...

WSJ: Apple đang nói chuyện với Meta để tích hợp model AI vào iOS 18
Đọc toàn bộ bài viết
@2024