Wheeler REIT điều chỉnh tỷ lệ chia tách cổ phiếu ngược

2 nhiều tuần trước kia 10
)

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (NASDAQ: WHLR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản có trụ sở tại Maryland, đã công bố những thay đổi đối với chiến lược chia tách cổ phiếu ngược, như được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC mới nhất. Công ty đã từ bỏ việc chia tách cổ phiếu ngược một đổi sáu được tiết lộ trước đó để ủng hộ việc chia tách cổ phiếu ngược lại một đổi năm.

Việc chia tách cổ phiếu ngược một đổi năm sẽ có hiệu lực vào lúc 5:00 chiều Giờ miền Đông vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Do đó, cổ phiếu phổ thông sẽ giao dịch trên cơ sở điều chỉnh chia tách trên Thị trường vốn Nasdaq theo số CUSIP mới bắt đầu từ khi thị trường mở cửa vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Việc sửa đổi này sẽ không làm thay đổi số lượng cổ phiếu được phép hoặc mã chứng khoán của công ty.

Để chuẩn bị cho việc chia tách, Wheeler REIT đã đệ trình các sửa đổi cần thiết đối với điều lệ của mình lên Bộ Đánh giá và Thuế Tiểu bang Maryland. Những sửa đổi này bao gồm chia tách cổ phiếu ngược một đổi năm và giảm mệnh giá của cổ phiếu phổ thông từ 0,05 đô la xuống 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, có hiệu lực ngay sau khi chia tách cổ phiếu.

Cổ đông sẽ không nhận được cổ phiếu lẻ do kết quả của việc chia tách. Thay vào đó, họ sẽ được bồi thường bằng một khoản thanh toán bằng tiền mặt tương đương với giá trị cổ phiếu lẻ dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông vào ngày chia tách.

Việc chia tách cổ phiếu ngược lại sẽ điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông và các đơn vị hợp danh hoạt động của công ty. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi và giá cho chứng khoán chuyển đổi của công ty, bao gồm Ghi chú chuyển đổi phụ thuộc 7,00% đến hạn vào năm 2031 và Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B và D.

Các điều chỉnh cũng sẽ được thực hiện đối với Kế hoạch khuyến khích dài hạn năm 2015 và 2016 của công ty để phản ánh việc chia tách cổ phiếu ngược lại. Tuy nhiên, công ty dự đoán việc chia tách cổ phiếu ngược Nasdaq sẽ dẫn đến việc không tuân thủ Quy tắc cổ phiếu do Nasdaq Nasdaq công khai của Nasdaq giảm. Wheeler REIT dự kiến sẽ nhận được thông báo từ Nasdaq và sẽ đệ trình kế hoạch lấy lại sự tuân thủ Nasdaq

Hành động này là một phần trong nỗ lực của Wheeler REIT nhằm đáp ứng yêu cầu giá thầu tối thiểu của Nasdaq. Tuy nhiên, nếu công ty không tuân thủ yêu cầu trong 30 ngày làm việc liên tiếp, công ty có nguy cơ nhận được thông báo hủy niêm yết từ Nasdaq.

Thông tin trong bài viết này dựa trên hồ sơ SEC của Wheeler Real Estate Investment Trust.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) điều hướng thông qua các quyết định chiến lược của mình, bao gồm cả việc chia tách cổ phiếu ngược lại một đổi năm gần đây, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và hành vi thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , WHLR nắm giữ vốn hóa thị trường là 7,8 triệu USD, phản ánh quy mô của công ty trên thị trường tài chính. Trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, doanh thu của WHLR đã tăng 17,09%, cho thấy khả năng kiếm tiền của công ty tăng mạnh. Sự tăng trưởng này được nhấn mạnh thêm bởi biên lợi nhuận gộp đáng kể là 65,69%, cho thấy khả năng quản lý chi phí bán hàng hiệu quả của công ty.

Giữa những chỉ số tích cực này, cổ phiếu của WHLR đã trải qua sự biến động giá đáng chú ý, một yếu tố mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét. Hơn nữa, mặc dù tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, WHLR đã không có lãi trong mười hai tháng qua, đây là một cân nhắc quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tháng trước với tổng lợi nhuận giá 30,33%, một điểm đáng quan tâm đối với những người nhìn vào hiệu suất gần đây.

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn có thể khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro cho WHLR, cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi cổ phiếu và tình hình tài chính của công ty. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký, hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với một số mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về tiềm năng đầu tư của WHLR.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024