Ứng dụng PC Manager trên Windows 11 làm chậm máy tính Windows 11?

1 tuần trước kia 9

Anh em đang dùng Windows có dùng ứng dụng PC Manager không? Đang có thông tin ứng dụng này làm chậm PC của người dùng khi mà tuỳ chọn “deep clean” xoá mất đi các file cần thiết ở thư mục Prefetch, làm chậm quá trình khởi động ứng dụng.

Prefetch folder là thư mục chứa các fle nạp để giúp hệ thống khởi động ứng dụng khởi động lại nhanh hơn, sau mỗi lần mà người dùng sử dụng. Vấn đề với PC Manager trên Windows 11 khi người dùng chọn tuỳ chọn “làm sạch sâu - deep clean” thì nó sẽ xoá tất cả các file không cần thiết, bao gồm luôn cả các file nằm trong thư mục này. Vì vậy tưởng như PC Manager sẽ tối ưu hoá hiệu suất hoạt động thì nó lại làm chậm PC của người dùng vì thời gian khởi động lại ứng dụng lâu hơn.

Phát hiện bởi Neowin, việc chọn “deep clean” sẽ giúp lấy lại được phần nào bộ nhớ lưu trữ, nhưng đánh đổi lại là ứng dụng sẽ khởi động lâu hơn. Vì vậy nếu anh em ưu tiên về hiệu suất hoạt động, đừng chọn tuỳ chọn này, cũng như anh em tham khảo qua một số cách để dọn dẹp máy tính Windows hiệu quả tại đây nha.

XDA.

Đọc toàn bộ bài viết