Tổng hợp thông tin rò rỉ Galaxy S24 FE: Thiết kế tương tự S24, chip Exynos 2400? (liên tục cập nhật)

3 nhiều tuần trước kia 14
)

nginx
Đọc toàn bộ bài viết
@2024