Thử nghiệm ban đầu cho thấy máy tính Copilot+ PC giữ được hiệu năng mạnh mẽ dù không cắm sạc

3 nhiều tuần trước kia 9
)
Những mẫu laptop Windows Copilot+ PC đã được bán ra, dĩ nhiên những mẫu laptop này có yếu tố nổi bật nhất chính là con chip Snapdragon X Elite, với lời hứa là hiệu năng trên mỗi watt điện sẽ hiệu quả hơn những con chip x86, cũng là điểm mà Apple đã dùng để “quảng cáo” cho những con chip Apple Silicon trong gần 4 năm qua. Mới đây, những đánh giá đầu tiên về Snapdragon X Elite đã xuất hiện và cho thấy hiệu năng của nó khi có và không có sạc thì cũng không thay đổi quá nhiều.
...

Thử nghiệm ban đầu cho thấy máy tính Copilot+ PC giữ được hiệu năng mạnh mẽ dù không cắm sạc
Đọc toàn bộ bài viết
@2024