S&P Global Ratings giữ nguyên xếp hạng của Việt Nam ở mức BB+ với triển vọng ổn định

3 nhiều tuần trước kia 13
)

Vietstock - S&P Global Ratings giữ nguyên xếp hạng của Việt Nam ở mức BB+ với triển vọng ổn định

S&P Global Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB+ với triển vọng ổn định. Tổ chức này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong 12 tháng tới khi nhu cầu toàn cầu phục hồi và Việt Nam dần giải quyết được những khó khăn trong nước.

S&P Global Ratings nhận định việc xếp hạng tín nhiệm này phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan của Việt Nam, mức nợ Chính phủ vừa phải và vị thế bên ngoài ổn định. Tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 5.8% trong năm 2024, sau khi giảm xuống mức 5% trong năm 2023.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, khi các doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa hoạt động trong khu vực. Sự tăng trưởng của ngành bán dẫn có khả năng sẽ thúc đẩy kinh tế Việt Nam vào năm 2024 khi xuất khẩu ngành này tăng lên.

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch xuyên biên giới đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt với số lượng khách du lịch từ Trung Quốc tăng đột biến. Nhu cầu trong nước cũng đang phục hồi dù vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Đầu tư công dự kiến sẽ tăng tốc trong những năm tới, chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Vũ Hạo

Đọc toàn bộ bài viết
@2024