Review iPad Pro M4 13 inch sau 1 tháng: chạy iPadOS 18 beta nhanh "dựng tóc gáy"

3 nhiều tuần trước kia 10
)
iPad Pro M4 được coi là sự trở lại của Apple với thị trường máy tính bảng sau hơn 1 năm vắng bóng. Mình cũng đã có cơ hội sử dụng nó trong 1 khoảng thời gian nhất định và hôm nay mình muốn đem hết tất cả những trải nghiệm, cảm xúc của mình khi sử dụng iPad Pro M4 để làm việc lẫn giải trí. Bài này không phải là bài nêu thông số, bài này là bài cảm nhận, cảm nhận nên nó sẽ mang tính rất chủ quan....

Review iPad Pro M4 13 inch sau 1 tháng: chạy iPadOS 18 beta nhanh "dựng tóc gáy"
Đọc toàn bộ bài viết
@2024