Quỹ Credit Suisse bổ nhiệm Ernst & Young làm kế toán mới

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. đã công bố sự tham gia của Ernst &; Young LLP (EY) với tư cách là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập mới. Việc bổ nhiệm, có hiệu lực kể từ thứ Tư, diễn ra sau khi được Hội đồng quản trị của Quỹ phê duyệt và diễn ra trước năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Quyết định hợp tác với EY đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị khuyến nghị và đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong giám sát tài chính của Quỹ. Quỹ thu nhập quản lý tài sản Credit Suisse, hoạt động theo số 0000810766 khóa chỉ số trung tâm (CIK), trước đây chưa tham khảo ý kiến của EY về bất kỳ nguyên tắc kế toán hoặc ý kiến kiểm toán nào, cũng như không có bất kỳ bất đồng hoặc sự kiện có thể báo cáo nào giữa các bên trong hai năm tài chính gần đây nhất hoặc giai đoạn tạm thời tiếp theo.

Việc chuyển đổi chứng nhận kế toán viên này là một sự kiện thường xuyên của công ty phải được công bố cho các nhà đầu tư và công chúng, đảm bảo tính minh bạch trong thực tiễn quản lý tài chính và báo cáo của Quỹ. Quỹ, có trụ sở tại Eleven Madison Avenue, New York và giao dịch trên NYSE American với mã CIK, được thành lập tại Maryland và có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Trước sự tham gia gần đây của Quỹ Thu nhập Quản lý Tài sản Credit Suisse với EY với tư cách là kiểm toán viên độc lập mới, các nhà đầu tư có thể thấy dữ liệu và lời khuyên sau đây từ InvestingPro có giá trị. Quỹ đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 16,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, với mức tăng hàng quý ổn định là 10,39% trong quý 4 năm 2023. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức đáng chú ý 100% cùng kỳ. Những con số này nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của Quỹ dẫn đến quan hệ đối tác mới này.

Hơn nữa, Quỹ thu nhập quản lý tài sản Credit Suisse có thành tích đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết của quỹ đối với lợi nhuận của cổ đông. Tỷ suất cổ tức của Quỹ hiện ở mức cao 9,12% và điều đáng chú ý là ngày giao dịch không hưởng quyền cho cổ tức cuối cùng được ấn định vào ngày 18/6/2024. Điều này phù hợp với danh tiếng của Quỹ trong việc cung cấp cổ tức đáng kể cho các cổ đông của mình, như được nêu bật trong một trong những Mẹo InvestingPro.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng cũng nên nhận thức được những thách thức nhất định. Các nghĩa vụ ngắn hạn của Quỹ vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây ra rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, việc định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, đây là một cân nhắc quan trọng khác đối với những người nhìn vào giá trị dài hạn của các khoản đầu tư của họ. Để hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính này, độc giả được khuyến khích khám phá các mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, bao gồm tổng cộng bốn mẹo liên quan đến sức khỏe và triển vọng tài chính của Quỹ. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024