Powerschool holdings CPO bán 28,9 nghìn đô la cổ phiếu để trang trải thuế

3 nhiều tuần trước kia 7
)

Trong một giao dịch gần đây vào ngày 20 tháng Sáu, Shivani Stumpf, Giám đốc sản phẩm (CPO) của Powerschool Holdings, Inc. (NYSE: PWSC), đã bán cổ phiếu của công ty. Giao dịch được thực hiện để trang trải các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế.

Stumpf đã bán tổng cộng 1.295 cổ phiếu với giá 22,33 đô la mỗi cổ phiếu, dẫn đến tổng số tiền bán khoảng 28.917 đô la. Điều quan trọng cần lưu ý là việc bán này không phải là một động thái tùy ý của Stumpf mà là một hành động cần thiết để thực hiện các yêu cầu về thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các đơn vị cổ phiếu được cấp cho cô vào ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Sau giao dịch, Shivani Stumpf vẫn nắm giữ 289.555 cổ phiếu của Powerschool Holdings, cho thấy sự quan tâm tiếp tục được trao cho hiệu suất và tương lai của công ty. Việc bán cổ phiếu đã được tiết lộ trong một hồ sơ Mẫu 4 gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, được ký thay mặt cho Stumpf bởi Eric Shander, theo giấy ủy quyền, vào ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Các nhà đầu tư thường theo dõi các giao dịch nội gián vì họ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm của các giám đốc điều hành về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Trong trường hợp này, giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế chứ không phải là sự phản ánh triển vọng của Stumpf về giá trị của công ty.

Powerschool Holdings, Inc. là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm đóng gói sẵn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và cổ phiếu của nó được giao dịch công khai dưới biểu tượng mã PWSC trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024