Phó chủ tịch điều hành toàn cầu của Reliance bán 11,7 nghìn đô la cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Phó chủ tịch điều hành bộ phận bảo hiểm tại Reliance Global Group, Inc. (NASDAQ: RELI), Yaakov Beyman, đã bán một phần cổ phiếu công ty của mình vào ngày 18 tháng 6, theo hồ sơ mới nhất của SEC. Giao dịch liên quan đến việc bán 15.000 cổ phiếu với giá 0,7819 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 11.728 đô la.

Việc bán gần đây của một giám đốc điều hành cấp cao tại Reliance Global Group, Inc. phản ánh một giao dịch mà các nhà đầu tư thường theo dõi chặt chẽ vì nó có thể chỉ ra quan điểm của người trong cuộc về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Sau khi bán, số cổ phần còn lại của Beyman trong công ty bao gồm 43.783 cổ phiếu phổ thông.

Reliance Global Group, Inc. được biết đến với các hoạt động trong ngành bảo hiểm, cung cấp môi giới và dịch vụ theo mã SIC 6411. Công ty, được thành lập tại Florida với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12, có trụ sở chính tại Lakewood, New Jersey.

Giao dịch được tiết lộ được thực hiện trực tiếp, có nghĩa là cổ phần được sở hữu hoàn toàn bởi Beyman mà không có bất kỳ trung gian hoặc quyền sở hữu có lợi nào liên quan. Việc hoàn tất thương vụ đã được Beyman chính thức ký kết vào ngày 21/6.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường thường tìm đến các hoạt động giao dịch nội gián như vậy để thu thập thông tin chi tiết về sức khỏe của công ty và mức độ tự tin của các giám đốc điều hành. Mặc dù lý do đằng sau quyết định bán cổ phiếu của giám đốc điều hành có thể khác nhau, nhưng nó vẫn là một điểm quan tâm được theo dõi chặt chẽ trong cộng đồng đầu tư.

Cổ phiếu của Reliance Global Group, Inc. được giao dịch công khai và các bên quan tâm có thể theo dõi cổ phiếu bằng cách sử dụng mã chứng khoán NASDAQ: RELI. Công ty tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, với các giao dịch mới nhất từ các giám đốc điều hành là một phần của sự phát triển tài chính đang diễn ra trong công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024