NXG NextGen công bố chào bán cổ phiếu phổ thông

2 nhiều tuần trước kia 9
)

Quỹ thu nhập cơ sở hạ tầng NXG NextGen (NYSE: NXG) hôm nay tiết lộ rằng họ đã ký kết nhiều thỏa thuận liên quan đến một đợt chào bán quyền, được khởi xướng vào thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2024. Việc chào bán cho phép các cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu phổ thông của quỹ.

Quỹ đầu tư có trụ sở tại Dallas, hoạt động thuộc thẩm quyền của Delaware, đã ký thỏa thuận quản lý đại lý với Cushing® Asset Management, LP và UBS Securities LLC. Thỏa thuận này liên quan đến việc phát hành quyền chuyển nhượng cho cổ đông của quỹ kể từ ngày ghi nhận là 20/6/2024. Cổ đông sẽ nhận được một quyền cho mỗi cổ phiếu phổ thông mà họ sở hữu vào ngày ghi nhận. Các quyền này sẽ cho phép các cổ đông mua một cổ phiếu phổ thông mới cho mỗi ba quyền mà họ nắm giữ.

Các cổ đông thực hiện tất cả các quyền của mình cũng có quyền đăng ký mua thêm cổ phiếu có thể là kết quả của các quyền chưa được thực hiện, trong một số giới hạn nhất định và có thể được phân bổ. Cổ đông có ít hơn ba cổ phiếu tính đến ngày ghi nhận sẽ đủ điều kiện đăng ký một cổ phần phổ thông đầy đủ.

Việc chào bán quyền là một phần của bản cáo bạch bổ sung ngày 20/6/2024 và bản cáo bạch kèm theo ngày 10/6/2024, cả hai đều nằm trong tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực của quỹ đã nộp trước đó cho SEC.

Ngoài thỏa thuận quản lý đại lý, NXG NextGen cũng đã ký kết thỏa thuận đại lý đăng ký với Equiniti Trust Company, LLC và thỏa thuận đại lý thông tin với EQ Fund Solutions, LLC để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo việc cung cấp quyền gần đây của NXG NextGen Infrastructure Income Fund, các nhà đầu tư có thể thấy InvestingPro Insights sau đây đặc biệt nhiều thông tin. Quỹ nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cho thấy sự ổn định tài chính và khả năng tài trợ cho tăng trưởng hoặc trả lại vốn cho các cổ đông. Ngoài ra, NXG đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu của NXG có thể bị định giá thấp dựa trên hiệu suất thu nhập dự kiến.

Từ góc độ lợi nhuận, NXG đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 28,25%. Hiệu suất này, cùng với Tổng lợi nhuận giá 6 tháng đáng kể là 25,22%, phản ánh xu hướng tăng mạnh gần đây trong định giá thị trường của quỹ.

Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của NXG NextGen, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên InvestingPro. Và đối với những người muốn đăng ký, đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024