Noble Capital đặt xếp hạng vượt trội cho cổ phiếu Vince Holding

2 nhiều tuần trước kia 10
)

Hôm thứ Hai, Vince Holding Corp (NYSE: VNCE) đã nhận được xếp hạng Outperform mới từ Noble Capital, kèm theo mục tiêu giá là 3,00 đô la. Công ty trích dẫn định giá cổ phiếu hấp dẫn của công ty may mặc và tiềm năng thu hẹp khoảng cách với các công ty cùng ngành làm cơ sở cho triển vọng lạc quan.

Ghi chú nghiên cứu nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Vince Holding hiện đang giao dịch ở mức bội số gấp 5,2 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến cho năm tài chính 2025. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là khoảng 7,0 lần. Noble Capital kỳ vọng rằng khi Vince Holding tiến triển với các chiến lược tăng cường dòng tiền và giảm nợ, sự khác biệt về định giá với nhóm công ty cùng ngành sẽ giảm bớt.

Nhà phân tích từ Noble Capital đã chỉ ra sự cân bằng rủi ro / phần thưởng thuận lợi được cung cấp bởi cổ phiếu của Vince Holding. Đánh giá của công ty dựa trên kỳ vọng rằng các sáng kiến của công ty có thể sẽ dẫn đến hiệu quả tài chính được cải thiện trong những năm tới.

Định giá cổ phiếu của Vince Holding đã được công ty mô tả là "hấp dẫn", đặc biệt là với mức giao dịch hiện tại của nó. Mục tiêu giá mới thể hiện mức độ tin tưởng vào khả năng thực hiện thành công các kế hoạch tăng trưởng của công ty.

Xếp hạng Outperform cho thấy Noble Capital dự đoán cổ phiếu của Vince Holding sẽ vượt xa hiệu suất thị trường trung bình trong tương lai gần. Các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng hiện đang theo dõi để xem liệu công ty có đáp ứng được kỳ vọng do phạm vi bảo hiểm mới này đặt ra hay không.

Trong một tin tức khác gần đây, Vince Holding Corp đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm tài chính 2023. Mặc dù doanh thu thuần quý IV giảm 17,5%, đạt 75,3 triệu đô la, công ty đã đạt được mục tiêu lợi nhuận, tự hào với việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động đáng kể trong cả quý và cả năm tài chính.

Quan hệ đối tác chiến lược của tập đoàn với Authentic Brands và thực hiện kế hoạch chuyển đổi, dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 30 triệu đô la chi phí trong ba năm, là công cụ bù đắp phí bản quyền mới và đạt được những kết quả này.

Vince Holding Corp cũng báo cáo việc thu hẹp thành công hoạt động kinh doanh của Rebecca Taylor và giảm đáng kể mức tồn kho so với cuối năm trước. Thu nhập ròng trong cả năm được báo cáo là 25,4 triệu đô la. Nhìn về phía trước, công ty dự đoán doanh thu thuần sẽ giảm trong phạm vi một chữ số cao trong quý 1 năm tài chính 2024, với doanh thu thuần cả năm tài chính 2024 dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức thấp một con số.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024