Nhân sự 360 Giải pháp để thực hiện chia tách cổ phiếu ngược 1 đổi 10

3 nhiều tuần trước kia 11
)

NEW YORK - Staffing 360 Solutions, Inc. (NASDAQ: STAF), một công ty nhân sự thực hiện chiến lược mua-tích hợp-xây dựng, đã thông báo chia tách cổ phiếu ngược của cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 1 trên 10. Việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực sau thị trường vào thứ Ba, với giao dịch cổ phiếu trên cơ sở điều chỉnh chia tách so với thị trường mở cửa vào thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Động thái này tuân theo ủy quyền của các cổ đông của công ty tại cuộc họp thường niên vào ngày 27/12/2023, nơi họ cho phép Hội đồng quản trị thực hiện chia tách cổ phiếu ngược với tỷ lệ từ 1 đổi 2 đến 1 đổi 20. HĐQT hiện đã xác định tỷ lệ 1/10.

Tại thời điểm có hiệu lực, cứ mười cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành sẽ tự động chuyển đổi thành một cổ phiếu. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến mệnh giá trên mỗi cổ phiếu hoặc số lượng cổ phiếu được phép. Việc chia tách cổ phiếu ngược lại sẽ ảnh hưởng thống nhất đến tất cả các cổ đông và sẽ không thay đổi bất kỳ tỷ lệ phần trăm lợi ích nào của cổ đông trong vốn chủ sở hữu của công ty, ngoại trừ các điều chỉnh do làm tròn cổ phiếu lẻ.

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành sẽ giảm từ khoảng 6,4 triệu xuống còn khoảng 639.739, có thể làm tròn. Các điều chỉnh cũng sẽ được thực hiện đối với giải thưởng vốn chủ sở hữu, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và chứng quyền của Staffing 360, cũng như giá thực hiện hoặc chuyển đổi của chúng.

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thông qua tài khoản môi giới sẽ thấy cổ phần của họ được tự động điều chỉnh. Những người có cổ phiếu được chứng nhận sẽ không cần phải trao đổi chứng chỉ của họ trừ khi họ chọn làm như vậy. Mọi thắc mắc liên quan đến việc chia tách cổ phiếu ngược có thể được chuyển đến đại lý chuyển nhượng của công ty, Tổng công ty Chuyển nhượng Chứng khoán.

Staffing 360 Solutions tham gia vào việc mua lại các tổ chức nhân sự ở Hoa Kỳ và đang theo đuổi các mục tiêu trong các lĩnh vực nhân sự khác nhau. Việc chia tách cổ phiếu ngược lại là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm duy trì sự tuân thủ các yêu cầu niêm yết của Nasdaq.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố báo chí từ Staffing 360 Solutions.

Trong các tin tức gần đây khác, St Nasdaq 360 Solutions, Inc. đang phải đối mặt với khả năng hủy niêm yết khỏi Nasdaq do không tuân thủ. Công ty đã không nộp Báo cáo thường niên về Mẫu 10-K cho năm tài chính e Nasdaq ngày 30 tháng 12 năm 2023, trong khung thời gian bắt buộc, dẫn đến việc xem xét tính đủ điều kiện để tiếp tục niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq.

Theo Quy tắc niêm yết 5250 (c) (1) của Nasdaq, liste Nasdaq anies phải nộp báo cáo tài chính định kỳ kịp thời. Công ty có thời hạn đến ngày 17 tháng 6 năm 2024, để trình bày kế hoạch lấy lại sự tuân thủ và giải thích lý do nộp đơn muộn cho Hội đồng điều trần Nasdaq.

Nguyên nhân của sự chậm trễ và ngày dự kiến nộp Báo cáo thường niên chưa được ban lãnh đạo công ty tiết lộ. Tuy nhiên, tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh tế đã được trích dẫn trong các phương tiện truyền thông trước đây là một yếu tố ảnh hưởng đến công ty. Staffing 360 Solutions cam kết giải quyết sự thiếu hụt trong hồ sơ và thực hiện các hành động cần thiết để duy trì trạng thái Nasdaq ngưỡng. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên tính đến.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Staffing 360 Solutions, Inc. (NASDAQ: STAF) điều hướng việc chia tách cổ phiếu ngược chiến lược của mình để duy trì sự tuân thủ Nasdaq, một số chỉ số tài chính và chỉ số thị trường từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về vị thế hiện tại của công ty.

Với vốn hóa thị trường chỉ 1,95 triệu đô la, công ty được định vị là một thực thể vốn hóa siêu nhỏ trong ngành nhân sự. Mặc dù tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 3,24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, sức khỏe tài chính của Staffing 360 đang được xem xét kỹ lưỡng do gánh nặng nợ đáng kể và những khó khăn tiềm ẩn trong việc đáp ứng các khoản thanh toán lãi, như InvestingPro Tips nhấn mạnh.

Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 14,95%, có thể được coi là yếu so với các chỉ tiêu ngành, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tạo ra thu nhập đủ để trang trải chi phí hoạt động và nghĩa vụ nợ.

Hơn nữa, giá của công ty đã trải qua một sự sụt giảm đáng chú ý trong năm qua, giảm 54,12%, đây có thể là tín hiệu cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty. Sự biến động giá này được chứng thực bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động cao.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn về Giải pháp nhân sự 360, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, chẳng hạn như tỷ lệ đốt tiền mặt của công ty và những thách thức thanh khoản ngắn hạn, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động. Những hiểu biết này rất quan trọng để đánh giá khả năng phục hồi tài chính và hồ sơ rủi ro của công ty.

Người đăng ký có thể truy cập dữ liệu và mẹo toàn diện hơn về Giải pháp Nhân sự 360 bằng cách truy cập InvestingPro. Những người quan tâm đến đăng ký có thể sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 14 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, người dùng có thể hiểu sâu rộng về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024