Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ trong báo cáo mới nhất

3 nhiều tuần trước kia 15
)

Vietstock - Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ trong báo cáo mới nhất

Trong lần đánh giá mới nhất, Mỹ đưa ra những nhận định tích cực về chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam, đồng thời xác nhận rằng quốc gia này không có hành vi thao túng tiền tệ.

Báo cáo tiền tệ bán niên mới công bố của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có quốc gia nào bị xem là thao túng tiền tệ. Để đánh giá điều này, Bộ Tài chính Mỹ xem xét ba tiêu chí: Thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài.

Theo đó, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ không được quá 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai không vượt quá 3% GDP. Tiêu chí thứ ba liên quan đến tổng lượng ngoại tệ mua ròng của ngân hàng trung ương trong 12 tháng.

Nếu một quốc gia vi phạm hai trong ba tiêu chí này, họ sẽ bị đưa vào “danh sách giám sát”. Hiện tại, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Đức đều vi phạm tiêu chí thặng dư thương mại với Mỹ và tài khoản vãng lai vượt 3% GDP.

Đối với Việt Nam, thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng lên 5.8% GDP trong năm 2023, trong khi thặng dư thương mại với Mỹ đạt mức 103 tỷ USD. Việt Nam chia sẻ rằng đã mua ròng ngoại hối tương đương 1.5% GDP trong năm 2023, dưới ngưỡng 2% của Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ “vẫn hài lòng” với những tiến triển của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và tăng tính minh bạch của chính sách tiền tệ và quản lý tỷ giá hối đoái. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và xác nhận rằng Việt Nam không thao túng tiền tệ.

Vũ Hạo (Theo Reuters)

Đọc toàn bộ bài viết
@2024