Mục tiêu cổ phiếu Vista Gold được nâng lên với xếp hạng Mua của H.C. Wainwright

2 nhiều tuần trước kia 11
)

Hôm thứ Hai, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Vista Gold Corp (NYSE: VGZ), nâng mục tiêu giá lên 2,75 đô la từ 2,50 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh luật mới ở Lãnh thổ phía Bắc (NT) của Úc, nơi có dự án Mt. Todd của Vista Gold.

Đạo luật tiền bản quyền khoáng sản mới 2024 (MRA), dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ đại tu hệ thống tiền bản quyền lợi nhuận ròng hiện tại với cấu trúc tiền bản quyền theo giá trị quảng cáo cho các hoạt động khai thác mới. Sự thay đổi này được dự đoán sẽ tăng cường sức hấp dẫn của NT đối với việc thăm dò và phát triển khai thác bằng cách cung cấp một hệ thống tiền bản quyền cạnh tranh hơn.

Theo công ty, khung tiền bản quyền được cập nhật sẽ ảnh hưởng tích cực đến tính kinh tế của dự án Mt. Todd của Vista Gold, được coi là một trong những dự án khai thác hàng đầu ở NT. Theo MRA mới, tỷ lệ tiền bản quyền áp dụng của Mt. Todd sẽ là 3,5% lượng vàng được sản xuất, giảm đáng kể so với tỷ lệ giá trị quảng cáo 7% trước đây được tính vào Nghiên cứu khả thi (FS) của công ty.

Nhà phân tích từ H.C. Wainwright tin rằng luật mới hỗ trợ tiềm năng tiếp tục phát triển và thăm dò trong khu vực, điều này có thể mang lại lợi ích cho Vista Gold Corp và dự án Mt. Todd nói riêng. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty phản ánh tác động thuận lợi dự kiến đối với kinh tế dự án của công ty sau những thay đổi lập pháp.

Trong một tin tức gần đây khác, Vista Gold Corp đã thông báo bổ nhiệm Maria Vallejo Garcia làm Giám đốc, Dự án và Dịch vụ Kỹ thuật. Sự phát triển này theo sau kết quả tài chính quý 1 tích cực của công ty, cho thấy khoản lỗ ròng giảm 45% và vị thế tiền mặt được cải thiện là 11,9 triệu đô la, phần lớn là do khoản thanh toán trả góp 7 triệu đô la từ Wheaton Precious Metals. Vista Gold Corp cũng tiết lộ một nghiên cứu khả thi cập nhật về dự án vàng Mt Todd, cho thấy giá trị hiện tại ròng sau thuế thuận lợi và tỷ suất lợi nhuận nội bộ.

Công ty đang làm việc với CIBC Capital Markets để tối đa hóa giá trị cổ đông và có kế hoạch hoàn thành nghiên cứu khả thi cho một dự án Mt Todd quy mô nhỏ hơn trong nửa đầu năm tới. Bất chấp những phát triển này, Vista Gold nhấn mạnh rằng hiện tại không có thu nhập từ dự án Mt Todd. Tuy nhiên, công ty đang tích cực thúc đẩy dự án và cải thiện tình hình tài chính của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau triển vọng tích cực từ H.C. Wainwright về Vista Gold Corp, các số liệu hiện tại từ InvestingPro cho thấy một bức tranh tài chính hỗn hợp cho công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, Vista Gold Corp đã báo cáo thu nhập hoạt động và EBIT là -6.8 triệu đô la, cho thấy những thách thức hoạt động đang diễn ra. Hơn nữa, EBITDA đứng ở mức -6,76 triệu đô la, mặc dù với mức tăng trưởng khiêm tốn là 4,4%. Những con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của Đạo luật Tiền bản quyền Khoáng sản mới đối với lợi nhuận trong tương lai của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu của Vista Gold đã biến động, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -11,03% nhưng cho thấy sự phục hồi nhẹ trong ngắn hạn với tổng lợi nhuận 1 tuần là 0,16%. Ngoài ra, công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua và không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể liên quan đến các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Trên một lưu ý tích cực, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính trong thời gian tới.

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét cổ phần của Vista Gold, mục tiêu giá cập nhật là 2,75 đô la của H.C. Wainwright có vẻ lạc quan khi so sánh với ước tính giá trị hợp lý của nhà phân tích hiện tại là 1,75 đô la. Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Vista Gold và phân tích bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm các mẹo — có 5 mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho VGZ. Độc giả quan tâm có thể mở khóa những thông tin chi tiết này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024