Kaltura bầu lại giám đốc và phê chuẩn kiểm toán viên

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Hôm nay, Kaltura Inc., một công ty chuyên về các dịch vụ phần mềm đóng gói sẵn, đã công bố kết quả của cuộc họp cổ đông thường niên, diễn ra vào thứ Hai. Cuộc họp chứng kiến việc bầu lại hai giám đốc hạng III và phê chuẩn kiểm toán viên độc lập của công ty cho năm tài chính sắp tới.

Các cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ Shay David và Naama Halevi Davidov, những người sẽ tiếp tục giữ chức vụ giám đốc hạng III cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027. Số phiếu bầu cho Shay David là 109.678.618 ủng hộ và 4.581.093 phiếu tụ, với 11.677.487 người môi giới không bỏ phiếu. Naama Halevi Davidov đã nhận được 110.398.678 phiếu bầu và 3.861.033 phiếu không được giữ lại, với cùng số phiếu không phải là nhà môi giới.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Kost Forer Gabbay &; Kasierer, một thành viên của Ernst &; Young Global, làm công ty kế toán công đã đăng ký độc lập của Kaltura cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, đã được phê chuẩn với 125.848.398 phiếu thuận, 81.501 phiếu chống và 7.299 phiếu trắng.

Cuộc họp có tỷ lệ cử tri đi bầu đáng kể, với khoảng 85,72% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành được đại diện.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên hồ sơ SEC gần đây của Kaltura Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Kaltura, một nền tảng đám mây video hàng đầu, đã báo cáo những phát triển tích cực trong cuộc gọi thu nhập quý 1 năm 2024. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng tài chính với tổng doanh thu tăng 3% lên 44,8 triệu đô la và doanh thu đăng ký tăng 2% lên 41,2 triệu đô la. Kaltura cũng đánh dấu quý thứ ba liên tiếp có lợi nhuận với EBITDA điều chỉnh dương là 0,6 triệu đô la và lợi nhuận gộp GAAP tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,6 triệu đô la. Mặc dù dự kiến doanh thu giảm khiêm tốn trong quý 2, công ty dự đoán sẽ tăng trưởng trở lại trong nửa cuối năm.

Kaltura cũng xác nhận một số giao dịch lớn, chủ yếu thông qua bán thêm cho khách hàng hiện tại và báo cáo tỷ lệ duy trì gộp được cải thiện. Các nhà phân tích lưu ý rằng công ty có kế hoạch giảm chi phí với sự phát triển của một công cụ phiên âm nội bộ và đang theo dõi các cơ hội hợp nhất ngành và xu hướng tăng trưởng khu vực.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024