Intel Lunar Lake có thể hoãn ra mắt đến tháng 9, AMD Ryzen AI 300 và Snapdragon X Elite ra mắt trước

2 nhiều tuần trước kia 13
)

nginx
Đọc toàn bộ bài viết
@2024