Giám đốc WM Technology bán hơn 4.400 USD cổ phiếu

3 nhiều tuần trước kia 8
)

Trong một giao dịch gần đây vào ngày 18/6/2024, Olga Gonzalez, giám đốc tại WM Technology, Inc. (NASDAQ: MAPS), đã bán 4.038 cổ phiếu phổ thông loại A của công ty. Việc bán được thực hiện với mức giá 1,1101 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 4.482 đô la. Giao dịch này được thực hiện theo kế hoạch giao dịch 10b5-1 mà Gonzalez đã áp dụng trước đó vào ngày 14/6/2023.

Cổ phiếu được bán bởi Gonzalez được tuyên bố để trang trải các nghĩa vụ khấu trừ thuế hiện hành phát sinh từ việc trao quyền cho các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế, cũng như để thanh toán cho bất kỳ khoản phí hoa hồng môi giới liên quan nào. Sau khi bán, Gonzalez vẫn giữ được 585.587 cổ phiếu WM Technology.

WM Technology, Inc., giao dịch dưới ký hiệu mã NASDAQ: MAPS, được biết đến với các dịch vụ của mình trong ngành công nghiệp phần mềm đóng gói sẵn. Công ty, trước đây gọi là Silver Spike Acquisition Corp., có trụ sở tại Irvine, California.

Các nhà đầu tư thường theo dõi các hoạt động mua và bán của những người trong công ty như giám đốc, vì các giao dịch này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm của họ về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024