Giám đốc Enovix Reichow bán 91.050 USD cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Giám đốc Enovix Corp (NASDAQ: ENVX) Gregory Reichow đã bán 7.500 cổ phiếu của công ty, như được tiết lộ trong một hồ sơ quy định gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Giao dịch, diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, dẫn đến tổng số tiền bán là 91.050 đô la, với cổ phiếu được bán với giá 12,14 đô la mỗi cổ phiếu.

Gregory Reichow, người phục vụ trong hội đồng quản trị của Enovix, hiện nắm giữ tổng cộng 8.129 cổ phiếu ngay sau giao dịch. Ngoài ra, chú thích trong hồ sơ chỉ ra rằng Reichow có lợi ích gián tiếp trong 15.128 cổ phiếu có thể phát hành khi thanh toán các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế (RSU) vì lợi ích của Eclipse Ventures, LLC. Eclipse Ventures có thể được coi là chủ sở hữu có lợi gián tiếp của những cổ phiếu này, với Reichow có lợi ích tiền bạc tiềm năng.

Giao dịch diễn ra khi Enovix tiếp tục định vị mình trong lĩnh vực máy móc, thiết bị và vật tư điện linh tinh. Chi tiết về giao dịch đã được công bố vào ngày 21/6/2024, sau khi kết thúc giao dịch.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường thường xem hoạt động mua và bán nội gián như một chỉ số về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Mặc dù việc bán cổ phần của giám đốc có thể là một phần của quản lý tài chính cá nhân, nhưng nó cũng có thể được thị trường giải thích theo nhiều cách khác nhau.

Enovix Corp, có trụ sở tại Fremont, California, chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về giao dịch này. Cổ phiếu của công ty được giao dịch công khai trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ với mã ENVX.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024