Giám đốc dược phẩm Teva Mignone bán cổ phiếu trị giá 8,84 triệu USD

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Trong một giao dịch gần đây, Roberto Mignone, giám đốc tại Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA), đã bán 519.000 cổ phiếu của công ty, tổng cộng khoảng 8,84 triệu USD. Đợt bán này diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, với cổ phiếu được bán với giá trung bình là 17,03 đô la mỗi cổ phiếu.

Giao dịch đã được tiết lộ trong một hồ sơ pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Theo hồ sơ, cổ phiếu đã được bán trong nhiều giao dịch với giá từ 16,96 đô la đến 17,16 đô la. Bảng phân tích chính xác về số lượng cổ phiếu được bán ở mỗi mức giá đã được cung cấp theo yêu cầu của nhân viên SEC, tổ chức phát hành hoặc bất kỳ chủ sở hữu chứng khoán nào của tổ chức phát hành.

Sau giao dịch này, cổ phần sở hữu của ông Mignone trong Teva Pharmaceutical đã được điều chỉnh. Các cổ phiếu được bán ra được giữ kỷ lục bởi Swiftcurrent Master Fund, Ltd., với Bridger Management, LLC đóng vai trò là cố vấn đầu tư cho Quỹ. Mignone, người quản lý Bridger Management, LLC, có thể được coi là sở hữu có lợi cổ phần do Quỹ nắm giữ theo các quy định của Quy tắc 16a-1 (a) (1) theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Tuy nhiên, ông đã từ chối quyền sở hữu có lợi đối với cổ phần ngoại trừ phạm vi lợi ích tiền bạc gián tiếp của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là 981.000 Cổ phiếu phổ thông được báo cáo được tiết lộ trong hồ sơ SEC được nắm giữ bởi Quỹ. Ngoài ra, một sự điều chỉnh đã được thực hiện trong số lượng cổ phiếu được báo cáo trực tiếp thuộc sở hữu của ông Mignone do sự phóng đại trước đó trong các mẫu đơn. Số lượng cổ phiếu sở hữu trực tiếp sau các giao dịch được báo cáo lần lượt là 74.575 cổ phiếu và 95.683 cổ phiếu.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động giao dịch của các giám đốc và giám đốc điều hành như một chỉ số về hiệu suất của công ty và niềm tin mà các nhà lãnh đạo có trong triển vọng tương lai của doanh nghiệp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024