Giám đốc điều hành Veris Nia Mahbod mua 501 nghìn đô la cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 12
)

Giám đốc điều hành Veris Residential, Inc. (NYSE: VRE) Nia Mahbod đã đầu tư đáng kể vào cổ phiếu của công ty, mua 35.000 cổ phiếu với giá 14.3242 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 501.347 đô la. Giao dịch diễn ra vào ngày 20/6/2024, đã được báo cáo trong một hồ sơ gần đây gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Sau khi mua, Mahbod hiện nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tổng cộng 380.869 cổ phiếu phổ thông của Veris Residential. Điều đáng chú ý là tổng số này bao gồm 22.585 cổ phiếu trước đây được báo cáo là thuộc sở hữu thụ hưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn gia đình Mahbod nhưng thực sự thuộc sở hữu trực tiếp của chính Mahbod, như được làm rõ trong một chú thích của hồ sơ.

Giao dịch mua này thể hiện sự tín nhiệm mạnh mẽ từ Giám đốc điều hành của Veris Residential về triển vọng tương lai của công ty. Các nhà đầu tư thường xem việc mua nội gián như một tín hiệu tích cực cho thấy các giám đốc điều hành công ty tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty.

Veris Residential, trước đây gọi là Mack Cali Realty Corp, là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) có trụ sở tại Thành phố Jersey, New Jersey. Công ty chuyên sở hữu, quản lý và phát triển các bất động sản nhà ở hàng đầu.

Giao dịch được tiết lộ cung cấp một cái nhìn sâu sắc rõ ràng về cổ phần của giám đốc điều hành trong công ty, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn thoáng qua về cách những người trong công ty đang tham gia vào cổ phiếu của chính công ty họ. Là Giám đốc điều hành của Veris Residential, việc mua cổ phiếu gần đây của Mahbod có thể được các cổ đông hiện tại và tiềm năng đặc biệt quan tâm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024