Giám đốc điều hành Newamsterdam Pharma mua 86,3 nghìn đô la cổ phiếu công ty

2 nhiều tuần trước kia 5
)

Giám đốc điều hành NewAmsterdam Pharma Co N.V. (NASDAQ: NAMS) Michael H. Davidson gần đây đã tăng cổ phần của mình trong công ty thông qua việc mua thêm cổ phần. Giao dịch, diễn ra vào ngày 20 tháng 6, liên quan đến việc mua 5.000 cổ phiếu phổ thông với giá trung bình có trọng số là 17,2617 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 86.308 đô la.

Cổ phiếu đã được mua trong nhiều giao dịch với giá dao động từ $ 17.115 đến $ 17.60. Số tiền và chi tiết giá chính xác của từng giao dịch riêng lẻ trong phạm vi này có thể được cung cấp theo yêu cầu của tổ chức phát hành, bất kỳ chủ sở hữu chứng khoán nào của tổ chức phát hành hoặc nhân viên của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Sau khi mua, cổ phần trực tiếp của Davidson tại NewAmsterdam Pharma đã tăng lên 204.784 cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, đáng chú ý là 608.779 cổ phiếu phổ thông được nắm giữ bởi Stichting Administratiekantoor EPNAP ("STAK EPNAP") và có thể bị tịch thu. Những cổ phiếu này nằm dưới sự kiểm soát của STAK EPNAP, công ty có quyền biểu quyết và đầu tư duy nhất đối với chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp hội đồng quản trị của STAK EPNAP hủy bỏ biên lai lưu ký, Davidson có khả năng trở thành chủ sở hữu hưởng lợi của các chứng khoán này.

Động thái này của CEO thể hiện cam kết với công ty và có thể được coi là một dấu hiệu tích cực bởi các nhà đầu tư thường tìm đến các giao dịch nội gián như một chỉ số cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Vai trò của Davidson với tư cách là giám đốc và cán bộ của NewAmsterdam Pharma, cùng với khoản đầu tư gần đây này, phù hợp chặt chẽ với lợi ích của các cổ đông khác.

Hồ sơ được ký thay mặt Davidson bởi Louise Kooij, theo giấy ủy quyền, vào ngày 24 tháng Sáu, cho thấy sự hoàn thành chính thức của giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024