Giám đốc điều hành Ciena Corp bán cổ phiếu trị giá hơn 59.000 USD

3 nhiều tuần trước kia 6
)

SVP CỦA CIENA Corp (NYSE: CIEN), General Mgr. Blue Planet, Joseph Cumello, đã bán 1.289 cổ phiếu phổ thông của công ty vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, với tổng giá trị vượt quá 59.000 đô la. Giao dịch được thực hiện ở mức giá 46,05 USD/cổ phiếu, theo hồ sơ mới nhất của SEC.

Việc bán diễn ra theo kế hoạch giao dịch 10b5-1 được sắp xếp trước, cho phép người trong công ty bán cổ phiếu vào những thời điểm định trước để tránh các cáo buộc về giao dịch nội gián. Việc bán Cumello đại diện cho một kế hoạch thoái vốn, và đó là một thực tế phổ biến giữa các giám đốc điều hành để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ hoặc đáp ứng các mục tiêu tài chính cá nhân.

Sau khi bán, Cumello vẫn nắm giữ một lượng đáng kể cổ phiếu của CIENA Corp, bao gồm Đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU) và Đơn vị cổ phiếu hiệu suất (PSU), như đã lưu ý trong chú thích của hồ sơ SEC. Số lượng cổ phiếu chính xác mà Cumello giữ lại sau giao dịch là 48.594.

Các nhà đầu tư thường theo dõi các giao dịch nội gián vì họ có thể cung cấp thông tin chi tiết về quan điểm của giám đốc điều hành về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét rằng việc bán cổ phiếu không nhất thiết phản ánh triển vọng tiêu cực về hiệu suất của công ty mà có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân khác nhau.

CIENA Corp, có trụ sở tại Hanover, Maryland, chuyên sản xuất thiết bị viễn thông và mạng và được biết đến với những đóng góp cho sự tiến bộ của công nghệ mạng quang. Cổ phiếu của công ty được giao dịch công khai trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán NYSE: CIEN.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024