Giám đốc điều hành ChargePoint bán hơn 6.600 đô la cổ phiếu cho các nghĩa vụ thuế

2 nhiều tuần trước kia 9
)

Giám đốc điều hành Rebecca Chavez của ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), người giữ chức Giám đốc pháp lý và Thư ký công ty, gần đây đã bán 4.774 cổ phiếu công ty, thu về tổng cộng 6.670 đô la. Các giao dịch này được thực hiện để đáp ứng các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế, theo hồ sơ mới nhất.

Việc bán hàng diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, với cổ phiếu được bán với giá trung bình có trọng số là 1,3972 đô la mỗi cổ phiếu. Cần lưu ý rằng những cổ phiếu này đã được bán trong nhiều giao dịch với giá từ 1,35 đô la đến 1,40 đô la. Sau khi bán, Chavez vẫn sở hữu một lượng đáng kể cổ phiếu ChargePoint, với 966.916 cổ phiếu còn lại thuộc sở hữu của cô.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được rằng những đợt bán cổ phiếu này không phải là giao dịch tùy ý của Chavez. Thay vào đó, họ được yêu cầu trang trải các khoản nợ thuế như một phần của kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu của công ty, trong đó bắt buộc giao dịch "bán để trang trải" cho các mục đích đó. Đây là một thực tế phổ biến đối với các giám đốc điều hành nhận bồi thường dựa trên vốn chủ sở hữu, đảm bảo nghĩa vụ thuế được đáp ứng kịp thời.

ChargePoint Holdings, Inc. chuyên về cơ sở hạ tầng và công nghệ sạc xe điện. Công ty đã đóng vai trò quan trọng trong thị trường xe điện đang phát triển, cung cấp các giải pháp sạc tại nhà, nơi làm việc và trong không gian công cộng.

Các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ChargePoint có thể yêu cầu thông tin chi tiết hơn về giá chính xác mà cổ phiếu được bán trong phạm vi được báo cáo, vì giám đốc điều hành đã đồng ý cung cấp đầy đủ chi tiết theo yêu cầu cho Tổ chức phát hành và nhân viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024