Giám đốc điều hành ChargePoint bán hơn 13 nghìn đô la cổ phiếu công ty

2 nhiều tuần trước kia 7
)

ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT) đã báo cáo một giao dịch gần đây liên quan đến một giám đốc điều hành công ty bán cổ phiếu phổ thông. Jagdeep Singh, Giám đốc thương mại (CCXO) của ChargePoint, đã bán tổng cộng 9.389 cổ phiếu với giá trung bình là 1,3971 đô la, dẫn đến tổng số tiền bán hơn 13.117 đô la.

Giao dịch diễn ra vào ngày 21/6/2024, là một phần của giao dịch "bán để trang trải" cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế. Đây là một thực tế phổ biến trong đó cổ phiếu được bán để trang trải các khoản thuế đến hạn đối với việc bồi thường vốn chủ sở hữu. Việc bán hàng được thực hiện ở mức giá từ 1,35 đô la đến 1,40 đô la, như được báo cáo trong giá bán trung bình có trọng số trên mỗi cổ phiếu.

Sau giao dịch, Singh vẫn nắm giữ 886.364 cổ phiếu ChargePoint, cho thấy sự đầu tư tiếp tục vào tương lai của công ty. Điều đáng chú ý là việc bán hàng được ủy quyền bởi các kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu của công ty và không đại diện cho giao dịch tùy ý của Singh.

Các nhà đầu tư thường theo dõi các giao dịch nội gián vì họ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm của các giám đốc điều hành về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế thường được xem khác với các giao dịch tùy ý.

ChargePoint Holdings, Inc. chuyên sản xuất cơ sở hạ tầng sạc xe điện và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong thị trường xe điện đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024