Giám đốc Apellis Pharmaceuticals bán hơn 1,45 triệu đô la cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 10
)

Giám đốc Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: APLS) Dunlop A. Sinclair đã báo cáo việc bán cổ phiếu công ty trị giá hơn 1.45 triệu đô la, theo một hồ sơ Mẫu 4 gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các giao dịch diễn ra vào ngày 21/6/2024, liên quan đến việc bán 36.000 cổ phiếu với giá dao động từ 39,22 USD đến 39,63 USD.

Cụ thể, Sinclair đã bán 35.305 cổ phiếu với giá trung bình có trọng số là 39,22 đô la và thêm 1.695 cổ phiếu với giá trung bình có trọng số là 39,63 đô la. Việc bán hàng được thực hiện trong nhiều giao dịch, với giá cho lô lớn hơn dao động từ $ 38,59 đến $ 39,58, trong khi lô nhỏ hơn dao động từ $ 39,59 đến $ 39,67. Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Sinclair tại công ty là 136.998 cổ phiếu.

Cổ phiếu được bán bởi Sinclair được sở hữu gián tiếp thông qua Epidarex Capital I LP, như được chỉ ra trong chú thích của hồ sơ. Trong khi Sinclair, với tư cách là đối tác chung của Epidarex, có thể được coi là có quyền biểu quyết và quyền lực không tích cực đối với cổ phần do Epidarex nắm giữ, ông từ chối quyền sở hữu có lợi đối với những cổ phần này, ngoại trừ phạm vi lợi ích tiền bạc của mình.

Apellis Pharmaceuticals, có trụ sở tại Waltham, Massachusetts, hoạt động trong ngành công nghiệp chế phẩm dược phẩm. Các giao dịch cổ phiếu của công ty được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, vì việc bán và mua nội gián có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024