Gen Z bị dán nhãn khó làm việc cùng

2 nhiều tuần trước kia 7
)

Thứ hai, 24/6/2024, 16:45 (GMT+7)

Mỹ40% người tham gia khảo sát (bao gồm Gen Z) của công ty tư vấn chiến lược Redfield & Wilton Strategies nói họ là những đồng nghiệp khó làm cùng.

Mặc dù Gen Z sẽ trở thành lực lượng lao động chính trong 10 năm tới nhưng họ đang ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thay vì dành hết sức lực vào nơi làm việc.

Tỷ lệ thế hệ Millennial, Gen X thừa nhận khó hòa nhập với Gen Z là 38% và 45%. Ở thế hệ Baby Boomers là 41%.

Về mặt quản lý, 36% người khảo sát nói Gen Z là nhóm khó quản lý nhất. Ngay cả những Gen Z cũng tự cảm thấy nhóm đồng trang lứa là những người quản lý tồi nhất (33%). Tỷ lệ này là 32% với thế hệ Millennials, 38% Gen X và 49% người thuộc thế hệ Baby Boomers.

Ajla Brama, một giám đốc Gen Z, nói cách làm việc đang khiến thế hệ của cô bị hiểu lầm. "Chúng tôi xem công việc là để trang trải chi phí, không phải là lối sống", cô nói.

Điều này khiến nhà tuyển dụng và đồng nghiệp lớn tuổi khó hiểu. Gen Z không sẵn sàng làm việc quá mức cần thiết nếu không được trả công xứng đáng.

Sean Puddle, giám đốc điều hành công ty nhân Robert Walters, trụ sở New York, cũng đồng ý với quan điểm này. "Họ là thế hệ ưu tiên sức khỏe tâm lý, cân bằng cuộc sống", ông nói. "Điều này được xem là thách thức với chuẩn mực văn hóa làm việc truyền thống".

Nếu hiểu và đáp ứng được giá trị của Gen Z, nhà tuyển dụng có thể tận dụng được khả năng vượt trội về công nghệ, tư duy sáng tạo của họ.

Steffo Shambo, giám đốc công ty tư vấn doanh nghiệp Shambo Consulting, người đang có nhân sự chủ yếu là Gen Z, nói các nhà lãnh đạo phải học cách thích nghi.

"Sự đồng cảm với Gen Z sẽ tạo nên hướng phát triển của họ", ông nói. Họ mong đợi tiến bộ nghề nghiệp, học hỏi các kỹ năng mới và người quản lý nên ở vai trò hướng dẫn thay vì là "giám sát viên".

Gianna Driver, giám đốc nhân sự công ty an ninh mạng Exabeam, cho rằng sự gia nhập của Gen Z vào lực lượng lao động khiến các công ty phải thay đổi văn hóa.

Họ là thế hệ đánh giá cao sự đa dạng, công bằng hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Sự trái chiều quan điểm trong môi trường công sở nên được cởi mở.

Mặc dù một số nhà tuyển dụng đã dán nhãn Gen Z "độc hại" và chỉ trích sự trung thành của họ nhưng những người khác đang nhìn đây là cơ hội.

"Định kiến Gen Z khó quản lý hoặc làm việc cùng thường đến từ sự thiếu hiểu biết và thích nghi", Shambo nói. Ông đưa ra gợi ý doanh nghiệp phải cung cấp cơ hội phát triển cũng như thể hiện ý nghĩa công việc của họ.

Ngọc Ngân (Theo Newsweek)

Đọc toàn bộ bài viết
@2024