Digimarc EVP bán hơn 27 nghìn đô la cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 8
)

Phó chủ tịch điều hành và giám đốc doanh thu của Digimarc Corp (NASDAQ: DMRC), Thomas Benton, đã bán 1.057 cổ phiếu của công ty, theo một hồ sơ gần đây của SEC. Giao dịch ngày 20/6/2024 được thực hiện với mức giá trung bình 25,7439 USD/cổ phiếu, dẫn đến tổng giá trị là 27.211 USD.

Việc bán bởi Benton, một nhân viên của công ty, đã giảm tổng số cổ phần của ông xuống còn 6.422 cổ phiếu của Digimarc Corp. Giao dịch dường như là một giao dịch bán hàng thông thường, không có giao dịch nào khác được báo cáo trên cùng một hồ sơ. Các nhà đầu tư thường theo dõi hoạt động giao dịch nội gián để hiểu rõ hơn về mức độ tin cậy của các giám đốc điều hành công ty đối với triển vọng của công ty họ.

Là nhà cung cấp các công nghệ được cấp bằng sáng chế để nhận dạng kỹ thuật số và quản lý phương tiện truyền thông, các giao dịch chứng khoán của Digimarc bởi các giám đốc điều hành được thị trường giám sát chặt chẽ. Công ty, có trụ sở tại Beaverton, Oregon, chuyên về thiết kế hệ thống tích hợp máy tính, một lĩnh vực đã chứng kiến sự tăng trưởng và đổi mới đáng kể trong những năm gần đây.

Đối với những người theo dõi giao dịch nội gián như một chỉ báo tiềm năng về hiệu suất trong tương lai của công ty, điều quan trọng cần lưu ý là bối cảnh và tần suất của các giao dịch đó. Mặc dù một giao dịch đơn lẻ như bán của Benton có thể không phải là dấu hiệu của một xu hướng, nhưng doanh số bán hàng nội gián nhất quán hoặc khối lượng lớn có thể khiến các nhà đầu tư phân tích thêm.

Cổ phiếu của Digimarc tiếp tục được giao dịch trên NASDAQ và các bên quan tâm có thể theo dõi hiệu suất của cổ phiếu dưới mã DMRC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024