Deutsche Bank hạ mục tiêu cổ phiếu Medios AG, duy trì Mua

2 nhiều tuần trước kia 5
)

Hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Medios AG (ILM1: GR), một công ty dược phẩm, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống € 23,00 từ € 25,00 trước đó. Tuy nhiên, công ty tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi có tính đến hiệu suất quý đầu tiên của công ty và việc mua lại Ceban gần đây, dự kiến sẽ nâng cao đáng kể doanh thu và lợi nhuận tổng thể của Medios.

Việc mua lại Ceban, được công bố vào tháng Ba, là một giao dịch đáng chú ý đối với Medios, tiêu tốn của công ty 259 triệu euro. Số tiền này bao gồm 235 triệu euro tiền mặt và 29 triệu euro cổ phiếu Medios mới. Tại thời điểm công bố, thỏa thuận được định giá bằng 9 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), trong khi định giá của Medios ở mức xấp xỉ 5x EV / EBITDA.

Việc mua Ceban đánh dấu một sự thay đổi quan trọng đối với Medios, vì nó sẽ dẫn đến việc công ty lần đầu tiên đảm nhận vị thế nợ ròng. Khoản tài trợ bắc cầu ban đầu được sử dụng cho việc mua lại dự kiến sẽ được thay thế bằng nợ dài hạn. Động thái chiến lược này đưa ra một mức độ không chắc chắn trong môi trường tài chính hiện tại, được phản ánh trong mục tiêu giá đã điều chỉnh.

Việc tích hợp Ceban vào hoạt động của Medios đã sẵn sàng mang lại những cải tiến đáng kể cho tài chính của công ty. Mặc dù có thêm đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán, xếp hạng Mua duy trì của Deutsche Bank cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của Medios sau thương vụ mua lại này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024