Cổ phiếu Innergex được tăng giá mục tiêu khi bảng cân đối kế toán tăng

3 nhiều tuần trước kia 8
)

Vào thứ Sáu, Innergex Renewable Energy (INE: CN) (OTC: INGXF) đã thấy mục tiêu giá của BMO Capital tăng từ 9,00 đô la Canada lên 11,00 đô la Canada, trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi phản ánh một giao dịch gần đây, nơi Innergex đã bán một cổ phần thiểu số trong danh mục năng lượng tái tạo Texas của mình với giá 188 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận này được coi là củng cố tình hình tài chính của công ty và mở khóa giá trị, mặc dù định giá bán ở mức 9x EV / EBITDA được coi là khiêm tốn.

Nhà phân tích từ BMO Capital tin rằng mặc dù định giá của giao dịch không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng nó không làm thay đổi dự báo về dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Innergex. Mục tiêu giá mới bị ảnh hưởng bởi việc giảm lợi suất trái phiếu Chính phủ Canada kỳ hạn 10 năm và triển vọng thuận lợi hơn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gần đây. Định giá mục tiêu đã được điều chỉnh lên 10,5 lần EBITDA từ 10 lần trước đó.

Động thái chiến lược thoái vốn một phần cổ phần của Innergex diễn ra vào thời điểm các công ty năng lượng tái tạo đang bị soi dưới kính hiển vi về sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của họ. Những nỗ lực của công ty để củng cố bảng cân đối kế toán của mình có thể nhằm mục đích cải thiện tính linh hoạt tài chính và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.

Giao dịch này dự kiến sẽ có tác động trung lập đến dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Innergex. Điều này chỉ ra rằng mặc dù sự thúc đẩy tài chính ngay lập tức từ việc bán hàng được thừa nhận, nhưng nó không nhất thiết phải chuyển thành thay đổi trong hiệu suất dòng tiền hoạt động của công ty.

Việc tăng mục tiêu giá của Innergex lên 11,00 đô la Canada từ 9,00 đô la Canada của BMO Capital nhấn mạnh triển vọng tích cực cho công ty trong bối cảnh thay đổi đối với lợi suất trái phiếu và tâm lý ngành. Xếp hạng Outperform vẫn không thay đổi, cho thấy niềm tin vào hiệu suất của công ty trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024