Cổ phiếu HCL Technologies vẫn giữ xếp hạng Bán về khả năng đáp ứng hướng dẫn

2 nhiều tuần trước kia 5
)

Hôm thứ Hai, Investec tái khẳng định lập trường bán của mình đối với HCL Technologies (HCLT: IN), duy trì mục tiêu giá cổ phiếu là 1.300,00 INR. Công ty trích dẫn những lo ngại về khả năng đáp ứng thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) của công ty. Biên EBIT của công ty công nghệ trong quý IV của năm tài chính 2024 được báo cáo ở mức 17,6%, giảm so với mức 18,2% vào cuối năm tài chính 2023.

HCL Technologies đã được khuyên nên đảm bảo rằng biên EBIT của mình không giảm xuống dưới 17% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, mặc dù dự đoán doanh thu hàng quý sẽ giảm 2% trong giai đoạn đó. Mức giảm dự kiến này cao hơn mức giảm 1,1% đã trải qua trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024.

Quý đầu tiên của năm tài chính trước được hưởng lợi từ chi phí đi lại cao hơn, giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận khoảng 0,40% trong quý II, một tình huống dự kiến sẽ không lặp lại.

Phân tích của Investec cho thấy việc đạt được mức thấp hơn của hướng dẫn biên EBIT là 18% cho năm tài chính 2025 có thể là thách thức đối với HCL Technologies. Do đó, công ty đã giảm ước tính thu nhập cho HCL Technologies cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027 lần lượt là 1,2%, 1,8% và 2,5%.

Mục tiêu giá cổ phiếu là 1,300.00 INR dựa trên bội số gấp 18 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mười hai tháng sau (TTM) của công ty ước tính cho quý đầu tiên của năm tài chính 2027. Investec đã bày tỏ sự thận trọng về các chất xúc tác thu nhập âm tiềm ẩn có thể phát sinh từ lợi ích năng suất và sự ra đi của khách hàng trong ba quý đầu tiên của năm tài chính 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024