Cổ phiếu Empire Company giữ Diễn biến thị trường với triển vọng thận trọng

3 nhiều tuần trước kia 13
)

Vào thứ Sáu, Empire Company (EMP / A: CN) (OTC: EMLAF) duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường với mục tiêu giá cổ phiếu ổn định là 35,00 đô la Canada, theo xác nhận của BMO Capital. Lập trường của công ty vẫn không thay đổi bất chấp những thông báo gần đây của Empire Company liên quan đến dịch vụ tạp hóa trực tuyến Voilà, nhằm giảm tác động đến thu nhập.

Ban lãnh đạo của Empire Company đã bày tỏ quan điểm lạc quan thận trọng về hành vi của người tiêu dùng, nhưng BMO Capital thích cách tiếp cận kín đáo hơn, chọn quan sát sự phát triển trong tương lai. Nhà phân tích lưu ý sự ngạc nhiên về mục tiêu của Empire về chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính (SG &A) ổn định vào năm tài chính 2025, cho thấy rằng tiết kiệm từ phí Voilà thấp hơn có thể được cân bằng bởi chi phí SG &A tăng ở các khu vực khác.

Dịch vụ Voilà là một phần trong chiến lược của Empire nhằm nâng cao khả năng kỹ thuật số và phân phối, mà công ty tin rằng sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả tài chính của mình. Tuy nhiên, nhà phân tích cho rằng tác động đầy đủ của các sáng kiến này đối với thu nhập của công ty vẫn chưa được nhìn thấy và đảm bảo một khoảng thời gian quan sát trước khi bất kỳ điều chỉnh xếp hạng nào được thực hiện.

Cách tiếp cận của Empire Company để quản lý chi phí SG &A trong khi mở rộng các dịch vụ trực tuyến phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn để điều hướng bối cảnh bán lẻ và mô hình tiêu dùng đang thay đổi. Cam kết của công ty để đạt được một SG &A phẳng vào năm tài chính 25E là một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của công ty để tối ưu hóa hoạt động giữa những sáng kiến này.

Việc nhà phân tích của BMO Capital nhắc lại xếp hạng Hiệu suất Thị trường cho thấy quan điểm trung lập về cổ phiếu của Empire Company, cho thấy các nhà đầu tư cũng có thể áp dụng cách tiếp cận chờ xem khi công ty tiếp tục thực hiện các chiến lược của mình và thích ứng với động lực thị trường. Mục tiêu giá 35,00 đô la Canada vẫn là chuẩn mực cho giá trị dự kiến của cổ phiếu, dựa trên phân tích hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024