Cổ đông dược phẩm ARS bầu Giám đốc, phê chuẩn Kiểm toán viên

3 nhiều tuần trước kia 9
)

SAN DIEGO - ARS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SPRY), một công ty dược phẩm chuyên về các chế phẩm thuốc, đã công bố kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào thứ Năm. Các cổ đông đã bầu ba giám đốc hạng I và phê chuẩn việc bổ nhiệm Ernst &; Young LLP làm kiểm toán viên độc lập của công ty cho năm tài chính hiện tại.

Cuộc bầu cử đã chứng kiến các cổ đông bỏ phiếu cho ba ứng cử viên làm giám đốc hạng I cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027. Tiến sĩ Rajeev Dadoo đã nhận được 68.926.825 phiếu bầu cho cuộc bầu cử của mình, với 3.495.706 phiếu bị giữ lại và 7.640.268 phiếu không bỏ phiếu. Michael Kelly được bầu với 67.689.553 phiếu bầu, 4.529.561 phiếu bị giữ lại và 7.843.685 phiếu không bỏ phiếu. Tiến sĩ Pratik Shah được bầu với 66.262.274 phiếu bầu, 5.956.840 phiếu không giữ lại và 7.843.685 phiếu không bỏ phiếu.

Ngoài việc bầu chọn giám đốc, các cổ đông đã phê chuẩn việc lựa chọn Ernst &; Young LLP là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho ARS Pharmaceuticals cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đề xuất đã được thông qua với đa số đáng kể 79.993.516 phiếu thuận, 32.172 phiếu chống và 37.111 phiếu trắng.

ARS Pharmaceuticals, trước đây gọi là Silverback Therapeutics, Inc., được thành lập tại Delaware và có trụ sở tại San Diego, California. Kết thúc năm tài chính của công ty là vào ngày 31 tháng 12 và hoạt động dưới tên tổ chức 03 Life Sciences. Tính đến ngày kỷ lục tổ chức Đại hội thường niên là ngày 24/4/2024, đã có 96.894.394 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành và có quyền biểu quyết.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty, Richard Lowenthal, MSEL, đã ký vào hồ sơ SEC, xác nhận tính chính xác của báo cáo. Tuyên bố này dựa trên thông tin được cung cấp trong hồ sơ 8-K với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, ARS Pharmaceuticals đã tích cực theo đuổi các phê duyệt theo quy định cho thuốc xịt mũi epinephrine điều tra của mình, neffy®. Công ty đã gửi phản hồi cho cả Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), giải quyết các mối quan tâm tương ứng của họ và cung cấp dữ liệu nghiên cứu cập nhật.

Những phát triển gần đây bao gồm việc hoàn thành một nghiên cứu lâm sàng đánh giá liều lặp lại của neffy trong điều kiện thách thức chất gây dị ứng mũi và xác nhận không có mức nitrosamine có thể đo lường được. EMA dự kiến sẽ đưa ra ý kiến về Đơn xin cấp phép tiếp thị của neffy vào quý II/2024.

Ngoài những nỗ lực pháp lý này, ARS Pharmaceuticals đã ký một thỏa thuận cấp phép độc quyền với CSL Seqirus để thương mại hóa neffy ở Úc và New Zealand. Theo thỏa thuận này, ARS Pharma sẽ nhận được khoản thanh toán trả trước và đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán quan trọng khi đạt được một số sự kiện nhất định.

Công ty cũng đã trả lời Thư phản hồi hoàn chỉnh của FDA với dữ liệu cập nhật từ một nghiên cứu dược động học / dược lực học liều lặp lại của neffy. Thời gian xem xét của FDA cho việc đệ trình lại lên đến sáu tháng, với ngày hành động mục tiêu được ấn định là ngày 2 tháng 10 năm 2024. Những hoạt động này nhấn mạnh cam kết của ARS Pharmaceuticals trong việc phát triển các sản phẩm để bảo vệ bệnh nhân khỏi các phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024