CEO Sonendo bán 3.744 USD cổ phiếu công ty

3 nhiều tuần trước kia 8
)

Trong một giao dịch gần đây, Bjarne Bergheim, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sonendo, Inc. (NYSE: SONX), một công ty chuyên về thiết bị và vật tư nha khoa, đã bán cổ phiếu phổ thông của công ty. Tổng giá trị cổ phiếu được bán lên tới khoảng 3.744 đô la.

Giao dịch diễn ra vào ngày 21/6/2024, liên quan đến việc bán 43.240 cổ phiếu với giá trung bình có trọng số là 0,0866 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu đã được bán trong nhiều giao dịch với giá dao động từ 0,084 đô la đến 0,090 đô la. Sau thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của Bergheim tại công ty là 1.888.518 cổ phiếu.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc bán được thực hiện để trang trải các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến việc trao quyền cho các Đơn vị Cổ phiếu Hạn chế (RSU) được cấp cho Bergheim vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Giao dịch "bán để trang trải" này thường không tùy ý, có nghĩa là nó không được khởi xướng bởi sự lựa chọn cá nhân của Bergheim mà là một phương tiện để thực hiện các yêu cầu về thuế.

Sonendo, Inc., có trụ sở tại Laguna Hills, California, hoạt động theo phân loại công nghiệp của Thiết bị & Vật tư Nha khoa và được thành lập tại Delaware. Công ty, trước đây được gọi là Dentatek Corp, đã trải qua một sự thay đổi tên vào tháng 7 năm 2007.

Các nhà đầu tư và các bên liên quan của Sonendo có thể yêu cầu thông tin chi tiết về số lượng cổ phiếu chính xác được bán ở mỗi mức giá trong phạm vi được báo cáo trực tiếp từ người báo cáo, theo chú thích trong hồ sơ SEC.

Giao dịch được báo cáo cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hoạt động giao dịch chứng khoán của giám đốc điều hành hàng đầu của Sonendo, phản ánh một thực tế phổ biến giữa các nhà lãnh đạo công ty để quản lý bồi thường dựa trên cổ phiếu của họ và các tác động thuế liên quan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024