Biểu tượng đèn flash mới trên iOS 18, nhìn cũng vui. Anh em có thể kéo tăng giảm độ sáng ở cái...

4 nhiều ngày trước kia 7
)

Saga0803

TÍCH CỰCmột tháng

Cái chỗ icon wifi, data, bluetooth kia nhồi nhét vào mà không cho tách riêng ra.
Mấy cái này hay dùng

Đọc toàn bộ bài viết
@2024