Bank of America: Sức hấp dẫn của đầu tư ESG đã giảm đi

3 nhiều tuần trước kia 10
)

Các nhà phân tích tại Bank of America đã chỉ ra trong một báo cáo gần đây rằng sự quan tâm đến các khoản đầu tư Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã giảm sau khi trước đây rất phổ biến.

Nhà phân tích chính cho Nghiên cứu Bền vững Hoa Kỳ tại Bank of America xác định ba lý do chính cho sự quan tâm mạnh mẽ đến các khoản đầu tư ESG từ năm 2016 đến năm 2021: các quy định gia tăng trên toàn thế giới, tập trung vào châu Âu; nhu cầu tăng cao từ các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ tuổi; và sự gia tăng đáng kể các cam kết đối với các nguyên tắc ESG của các công ty.

Tuy nhiên, Bank of America đã chứng kiến sự suy thoái kể từ mức cao nhất vào năm 2021. Các nhà phân tích trích dẫn các quy định chặt chẽ hơn, cáo buộc tiếp thị lừa đảo liên quan đến tuyên bố môi trường, lo ngại về độ tin cậy của nguồn cung cấp năng lượng và sự phản đối từ một số chính trị gia Mỹ là lý do cho sự suy giảm.

Tổng giá trị tài sản trong các quỹ ESG của Mỹ đã giảm từ 17 nghìn tỷ USD vào năm 2020 xuống còn 8 nghìn tỷ USD vào năm 2022 và mức giảm đầu tư này đã kéo dài đến năm 2024.

Mặc dù giảm tăng trưởng, Bank of America vẫn duy trì rằng các cân nhắc về ESG vẫn còn đáng kể. Một số quy định của Hoa Kỳ bắt buộc một số doanh nghiệp thực hiện các chiến lược ESG và các quy định của châu Âu tiếp tục tác động đến các công ty Mỹ muốn thu hút đầu tư từ châu Âu.

Bank of America cũng lưu ý rằng trong khi có một vài công ty nổi bật, chẳng hạn như MSCI, Sustainalytics và ISS, cung cấp dữ liệu ESG, thị trường cho thông tin này được phân chia với một số công ty chuyên biệt tồn tại.

Bài viết này được tạo ra và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được kiểm tra bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024