AmeriServ Financial sửa đổi quy chế, thiết lập ngày kỷ lục cuộc họp hàng năm

3 nhiều tuần trước kia 8
)

AmeriServ Financial Inc. (NASDAQ: ASRV), một ngân hàng thương mại có trụ sở tại Pennsylvania, đã công bố sửa đổi các quy định của mình và thiết lập một ngày kỷ lục cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Những thay đổi, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024, đã được nêu chi tiết trong một hồ sơ gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Hội đồng quản trị đã sửa đổi Mục 1.7 (Biểu quyết) trong quy chế của công ty, đặc biệt loại bỏ yêu cầu ngày ghi nhận cuộc họp cổ đông phải được ấn định ít nhất 50 ngày trước cuộc họp. Bản sửa đổi này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thường niên của AmeriServ Financial, sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Cùng với việc sửa đổi quy chế, HĐQT đã xác định ngày 18/7/2024 là ngày kỷ lục để cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thường niên. Điều này có nghĩa là các cổ đông trong hồ sơ kể từ ngày này sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu về các vấn đề khác nhau của công ty sẽ được trình bày trong cuộc họp.

AmeriServ Financial Inc., hoạt động theo phân loại công nghiệp tiêu chuẩn của các ngân hàng thương mại quốc gia, có văn phòng điều hành chính đặt tại Johnstown, PA.

Thông báo này và các chi tiết của các sửa đổi dựa trên thông tin được cung cấp trong hồ sơ SEC của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, AmeriServ Financial, Inc. đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Driver Opportunity Partners I LP. Là một phần của thỏa thuận, Driver sẽ rút lại các đề cử giám đốc của mình và bác bỏ tất cả các vụ kiện chống lại AmeriServ. Công ty sẽ mua lại khoảng 628.000 cổ phiếu của mình từ Driver, dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông của AmeriServ.

Ngoài ra, AmeriServ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một cổ đông lớn, SB Value Partners, để nâng cao hiệu suất và giá trị của tổ chức. Thỏa thuận bao gồm các cuộc tham vấn thường xuyên về các chỉ số tài chính và phát triển kinh doanh của AmeriServ.

AmeriServ cũng đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,03 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông của mình, phản ánh lợi suất hàng năm là 4,67%.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

AmeriServ Financial Inc. (NASDAQ: ASRV) đã điều hướng qua các vùng nước tài chính đầy thách thức, như được phản ánh trong dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường khoảng 42.53 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Sách là 0.41 tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 1 năm 2024, công ty giao dịch ở mức định giá có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp. Bất chấp sự suy giảm gần đây về tăng trưởng doanh thu, với sự thay đổi -19.75% trong mười hai tháng qua, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng quý nhẹ là 2.9% trong quý 1 năm 2024.

InvestingPro Tips nêu bật lợi suất cổ đông cao của AmeriServ và thành tích đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, tự hào với tỷ suất cổ tức là 4.84% theo dữ liệu gần đây nhất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng nên nhận thức được tỷ suất lợi nhuận gộp yếu của công ty và thực tế là nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Những thách thức hiện tại của AmeriServ được gói gọn bởi tỷ lệ P / E âm -13,87, cho thấy công ty có lỗ thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư coi AmeriServ là một phần trong danh mục đầu tư của họ, thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện bao gồm nhiều Mẹo InvestingPro hơn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào tổng cộng 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024